Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zdjęcia hotelu

Harmonogram Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Informatyków

Dzień I

 

08:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Otwarcie spotkania
10:15 – 10:45

Finansowanie projektów IT w ramach RPO na lata 2014-2020

10:45 – 11:15

Miejska sieć szerokopasmowa w Toruniu – infrastruktura i usługi miejskie

11:15 – 11:45 Dział IT i Administracja pionierami zmian w organizacji
11:45 – 12:15 Udostępnianie danych z pakietu Ratusz - praktyczne wykorzystanie koncepcji eUrzędu
12:15 – 12:35 Przerwa kawowa
12:35 – 13:05 Informatyzacja procedur administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą
13:05 – 13:35 Możliwości rozwoju i modernizacji struktury IT w administracji publicznej
13:35 – 14:05

Zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego

14:05 – 14:35 Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT – oszczędności i wzrost poziomu bezpieczeństwa
14:35 – 14:50 Pamiątkowe zdjęcie
14:50 – 15:35 Przerwa obiadowa
15:35 – 16:05

Udostępnianie cyfrowych zasobów bibliotecznych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

16:05 – 16:35 Atramentowe urządzenia biznesowe - możliwości i potencjał
16:35 – 16:50 Przerwa
16:50 – 17:20 Dobre praktyki dla działu IT (ITIL) na przykładzie UM Bydgoszczy
17:20 – 17:50 Obsługa rejestrów państwowych w ramach projektu pl.ID
19:00 Kolacja i wieczór integracyjny

 

Dzień II

 

8:00 – 09:00 Śniadanie
09:00 – 09:30 Konsolidacja służb IT na przykładzie sądów okręgu toruńskiego
09:30 – 10:00 Wdrożenie narzędzi pracy grupowej na bazie open source (Zimbra Collaboration Platform) na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
10:00 – 10:30 Acer For Business And Education
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 11:15 Elektronizacja usług i wymiany korespondencji w urzędach marszałkowskich
11:15 – 11:45 Samorządowe hot spoty w świetle stanowiska Prezesa UKE
11:45 – 12:15 Rozwój e-usług w Polsce na podstawie badań i dokumentów strategicznych państwa
12:15 – 12:30 Podsumowanie konwentu: rozdanie nagród

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.