Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zdjęcia hotelu

Bożena Bednarek-Michalska

Dyplomowana kustoszka i Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Innowacji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Zajmuje się informacją elektroniczną i budowaniem zasobów cyfrowych Polski. Pracuje na rzecz otwartej nauki i nowoczesnych modeli publikowania naukowego open access. Była inicjatorką wielu projektów bibliotekarskich, które unowocześniały praktykę zawodową.

Katarzyna Ciesielska

Z administracją państwową i branżą telekomunikacyjną związana od roku 2001. Pracowała m.in. w Ministerstwie Łączności i Ministerstwie Infrastruktury. Od 2006 r. pracuje w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, a od 2013 r. kieruje Wydziałem Współpracy z Samorządami w Departamencie Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego UKE. Współpracuje z samorządami w zakresie rozwoju dostępu do internetu bez pobierania opłat oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Krzysztof Głuszek

Kierownik Biura Podawczo-Kancelaryjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w którym pracuje od 16 lat. Pracował m.in. jako administrator systemu finansowo-księgowego, sieci komputerowych i baz danych Oracle, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Maciej Jabłonecki

Kierownik Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Toruniu. Zaangażowany w wiele projektów realizowanych na szczeblu centralnym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Specjalizuje się w informatyzacji jednostek wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwie systemów oraz zagadnieniach z pogranicza informatyki, prawa oraz zarządzania. Absolwent kierunku matematyka w zakresie informatyki oraz kierunku zarządzanie w zakresie zarządzania firmą. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej oraz z zakresu zarządzania instytucjami publicznym.

Piotr Konstanty

Dyrektor Wydziału Informatyki w Urzędzie Miejskim w Toruniu. Absolwent oraz wieloletni pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie odpowiadał m.in. za budowę sieci światłowodowej TORMAN. Pracował również w Telekomunikacji Kolejowej jako kierownik projektu budowy ogólnopolskiej sieci IP/MPLS. Planował i rozbudowywał tam również sieć światłowodową i DWDM.

Piotr Mierzwiński

Rzecznik Prasowy Centralnego Ośrodka Informatyki oraz osoba odpowiedzialna m.in. za działania informacyjne związane z programem pl.ID. Od początku kariery zajmuje się komunikacją i marketingiem. Pracował dla różnych branż i wielu firm takich jak Belkin, Michelin, Unity Line, Asus czy TMS Brokers.

Jacek Orłowski

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych. Przez ponad 6 lat aktywnie współtworzył popularny miesięcznik komputerowy CHIP, w którym pracował m.in. jako redaktor działu Software i szef działu Komunikacja. Ma za sobą również kilkuletnią praktykę informatyczną w międzynarodowej korporacji.

Tomasz Perlik

Kierownik Wydziału ds. Informatyki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności Fizyka Doświadczalna i Komputerowa. W branży IT pracuje od 15 lat. Zajmuje się szeroko rozumianą informatyzacją w administracji publicznej. Zwolennik wolnego oprogramowania.

Robert Reszkowski

Związany jest z branżą IT od 1997r. w czasie długiej kariery zawodowej zajmował się w zarówno handlem detalicznym jak i hurtowym. W EPSON EUROPE B.V. oddział w Polsce zatrudniony jest od 2008 r. Początkowo był odpowiedzialny za rynek polskich sieci handlowy, od ponad roku zajmuje się szeroko pojętym rynkiem biznesowym ze szczególnym uwzględnieniem wysokowydajnych rozwiązań drukowania i skanowania.

Michał Pierzchalski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. OD 2010 r. zaangażowany w realizację dużych projektów informatycznych tworzonych w łonie administracji publicznej. Członek zespołów projektowych CEIDG i Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Ekspert Ministerstwa Gospodarki. Brał udział w opracowywaniu głównych założeń na realizację CEIDG i PPK, postępowań przetargowych na ich realizację oraz na bieżąco zajmuje się rozwojem i utrzymaniem ww. systemów. Współpracuje z wieloma instytucjami administracji publicznej zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej (MF, GUS, KRUS, ZUS, KRS, KRK) oraz podmiotami współpracującymi przy realizacji prowadzonych projektów. Prelegent licznych konferencji i spotkań poświęconych tematyce działalności gospodarczej w tym CEIDG w całej Polsce i na świecie. Posiada m.in. certyfikaty PRINCE2 Practicioner, PMI, IPMA, ITIL, BPMN, BPML, UML.

Marek Staniewski

Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Zarządzania Technologiami ICT. Absolwent Fizyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zarządzania Projektami Telekomunikacyjnymi i Teleinformatycznymi na Politechnice Gdańskiej. W latach 2006–2012 Dyrektor Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz kierownik projektu „Wdrożenie metodyk zarządzania programami, projektami i usługami IT w Urzędzie Miasta Bydgoszczy".

Sylwia Szada

Pracownik Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Marcin Szokalski

Ekspert w Departamencie Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki. Od 2010 r. zaangażowany w projekt budowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Od 2013 r. bierze udział w realizacji działania uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego w ramach projektu CEIDG. W projekcie odpowiada m.in. za aspekty prawne. Autor analiz i propozycji zmian przepisów związanych z działalnością gospodarczą i e-administracją. Uczestniczył w opracowaniu głównych założeń systemu CEIDG i projektowaniu uruchamianych usług. Współpracuje z przedstawicielami organów administracji publicznej, użytkownikami systemu CEIDG i EPK, partnerami oraz wykonawcami zewnętrznymi. Zajmuje się doskonaleniem udostępnionych usług oraz wsparciem merytorycznym obsługi i użytkowników systemów MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.